Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την ΤρίτηΚαλείστε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα: 
1. Έγκριση Ισολογισμού- Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 (Διαχειριστική χρήση 01-01-2015 έως 31-12- 2015). - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Επίσης, καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση της υπ ́αριθμ.01/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί :<< ́Εγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Οικονομικού έτους 2016 >>της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλιατών. - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία 

2. Έγκριση της υπ ́αριθμ.02/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί :<< ́Εγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Οικονομικού έτους 2016 >>της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλιατών. - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία 

3. Έγκριση της υπ ́αριθμ.03/2017 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Περί: Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α ́ Τριμήνου 2017. -Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία 

 4. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού( με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση) της Προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Καυσίμων – λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών , των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2017. - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος 

5. Διαγραφή – επαναβεβαίωση χρεώσεων κοινοτικών βοσκών. - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης 

6. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σμέρτου( τμήμα υπ ́αριθμ. 310 τεμαχίου Αγροκτήματος Μύλων Σμέρτου) για ίδρυση και λειτουργια σταβλικών εγκαταστάσεων . - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης 

7. Διαγραφή οφειλών . Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρη Πέτρος 

8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αντικτάσταση δικτύου ύδρευσης στην δ.κ. Φιλιατών". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Ραβενής". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας" Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση όμβριων στην τ.κ. Πλαισίου". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ̈Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Φιλιατών Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων πόλης Φιλιατών". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή διαβάσεων στην περιοχή κάμπου Ραγίου". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

17. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Ασπροκκλησίου. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

19. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

20. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Αποπεράτωσης κοιν τουαλέτας στο τ.δ. Φοινικίου". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

21. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση εισόδου Β ́ Δημοτικού σχολείου". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

 22. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Διανοίξεις - τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Φιλιατών και Ελαίας". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

23. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τεχνικού στην θέση Λάκκος Μπρίβιδα στο τ.δ. Βρυσέλλας". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

24. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Φιλιατών". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

25. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού, συν. Ελαίας στην δ.κ. Φιλιατών". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

26. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων" Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

27. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. Κεστρίνης" Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

28. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής "Υδροδότηση Κεστρίνης". Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

 29. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής "Κατασκευή γέφυρας Αχλαδέας - ΦΟΙΝΙΚΙ" Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

30. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων στην δ.κ. Φιλιατών" Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

31. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής "Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του δρόμου Αχλαδέας -κάμπος Φοινικίου Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

32. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού και κατασκευή τοιχείου εντός οικισμού στο τ.δ. Κεραμίτσας" Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

33. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου" Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

34. Ανάκληση εν μέρη της υπ αρ. 133/2016 απόφασης Δ.Σ. περί υποκατάστασης αναδόχου έργου Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

35. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης’’ Πολεοδομική μελέτη – Αναθεώρηση – Επέκταση Πόλης Φιλιατών και Πράξης Εφαρμογής’’ Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης


Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Τρίτη Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Τρίτη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Σελίδες