https://picasion.com/
https://picasion.com/
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1

Επιστολή της Κίνησης Πολιτών για την απένταξη της βελτίωσης της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας

Αγαπητοί Κύριοι
Με αφορμή την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
17/07/17 με Α.Π. : 8101 (σχετ.1) μετά από πρόταση του Υπουργείου
Υποδομών, με την οποία αποφασίζεται, να μη συμπεριληφθεί πλέον το
έργο της βελτίωσης της οδού Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς, υπότμημα 1β
(Τσιμέντα-Πέταλο Γωνιάς), στο...
έργο της Γ1 φάσης Λιμένα
Ηγουμενίτσας, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:Το έργο ≪Βελτίωση της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας≫ έχει
χωριστεί σε 5 υποτμήματα,
1.Ηγουμενίτσα-Πλαταριά
2.Παράκαμψη Πλαταριάς
3.Πλαταριά-Καρτέρι
4.Καρτέρι-Πάργα
5.Πάργα-Μεσοπόταμος
Από τα παραπάνω έργα μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
μόνο στα 2 υποτμήματα, το 3 και το 4.
Για τα υπόλοιπα 3,
ΕΧΟΥΝ ολοκληρωθεί οι μελέτες,
ΕΧΟΥΝ εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί τους όροι, και
ΕΧΟΥΝ δρομολογηθεί προς χρηματοδότηση, στην νέα προγραμματική
περίοδο, στο εγκεκριμένο ΣΠΕΜ 2014-2025.
Για το υπότμημα 1 Ηγουμενίτσα-Πλαταριά, λόγω του ότι είχε γίνει
μελέτη και βελτίωση σε ορισμένα σημεία, με την κατασκευή της Α’
φάσης λιμένα Ηγουμενίτσας από το 2000 περίπου, η νέα μελέτη έγινε
για να καλύψει τα υπόλοιπα κενά, με αποτέλεσμα να σπάσει και αυτή
σε 3 υποτμήματα:
1α.Κόμβος Εγνατίας-Τσιμέντα χ.θ. 0,000-1,250
1β.Τσιμέντα-Πέταλο Γωνιάς χ.θ. 1,250-3,627
1γ.ΠέταλοΓωνιάς-Αρχή παράκαμψης Πλαταριάς. χ.θ. 3,627-7,445
Από τα παραπάνω, το υπουργείο δημοπράτησε και συμπεριέλαβε στο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του έργου της Γ1’ φάσης του λιμένα (σχετ.2), το
1α και 1β, λόγο του ότι βρίσκονται στα όρια του λιμένα, αλλά και
επειδή από την βελτίωση της οδού, υπάρχουν ούτως η άλλως
περισσεύματα σε αδρανή υλικά (περίπου 500 χιλιάδες κυβικά), που
χρειάζονται για τις επιχώσεις του λιμένα.
Το 1γ, για το οποίο εκκρεμούσε ακόμα η έγκριση Περιβαλλοντικών
όρων, (λόγω του ότι, το Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2010, είχε μπερδέψει
τις χιλιομετρικές θέσεις και είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, νομίζοντας ότι
γνωμοδοτούσε για το 1β),το Υπουργείο το δημοπράτησε μαζί με το 4
υπότμημα Καρτέρι-Πάργα, και λόγω της καθυστέρησης αυτής και της
μη αποδέσμευσης του ποσού από την Περιφέρεια Ηπείρου, δεν
κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του, έτσι αφού εγκρίθηκαν οι Π.Ο. με
την αριθμ.πρωτ. 169271/08.07.2013 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος,
ως έργο ώριμο πλέον, συμπεριλήφθηκε και αυτό στο ΣΠΕΜ 2014-2025
για χρηματοδότηση.
Δεδομένων όλων των παραπάνω, και ενώ η βελτίωση του 1ου τμήματος
Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς, είχε προγραμματιστεί στο σύνολο της, προς
χρηματοδότηση και κατασκευή, ήρθε το 2011 περίπου η έντονη
αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη κ.Πιτούλη, σε συνέχεια με τις λάθος
αποφάσεις του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, στο να εμποδίσουν την
εκκίνηση των εργασιών, της κατασκευής του 1α και 1β, ενώ σε συνέχεια
θα ακολουθούσε και εκκίνηση του δημοπρατημένου 1γ.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών σήμερα είναι, το
Υπουργείο Υποδομών εξυπηρετώντας τον μεγαλοεργολάβο, να κάνει
πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και με την 17/07/17 Α.Π. : 8101
απόφαση, όπως αναφέρουμε και στην αρχή της επιστολής μας, να
αφαιρεί από το ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Γ1´ φάσης του λιμένα το
υπότμημα 1β της οδού,
ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Γ1´ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΑΤΑ 5,5 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 5,7
ΕΚΑΤ. ΔΗΛΑΔΗ,
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 11 ΕΚΑΤ. ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ (ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β).
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΟΡΦΑΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1Β.
Και επειδή μέχρι σήμερα, έχουμε σεβαστεί στο έπακρο όλους τους
φορείς, και τους έχουμε καλέσει να ενεργοποιηθούν, αλλά εκείνοι
στρουθοκαμηλίζουν.
Θα θέλαμε μέσα από αυτή την επιστολή, να τους καλέσουμε να μας
ενημερώσουν ΔΗΜΟΣΙΑ, για τις προθέσεις τους και τις ενέργειες τους,
ο καθένας ξεχωριστά:
1.Υπουργέ Υποδομών κ.Χρήστο Σπίρτζη.
2.Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Μάριε Κάτση.
3.Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Βασίλη Γιόγιακα.
4.Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.Αλέξανδρε Καχριμάνη.
5.Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη.
6.Δήμαρχε Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, εμείς ως κίνηση πολιτών, θα
σταθούμε απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση της σημερινής
Κυβέρνησης, με το χάρισμα των μπόνους των 11 εκατομμυρίων στον
μεγαλοεργολάβο, για να μην κατασκευάσει την οδό.
Και αφουγγραζόμενοι τις πιέσεις της κοινωνίας, αποφασίσαμε το
αμέσως προσεχές διάστημα, να προβούμε σε δραστικές
κινητοποιήσεις.
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Τοπ.Συμβ.Πλαταριάς- Ελ.Επαγγελματίας)
ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ελ.Επαγγελματίας)
ΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ελ.Επαγγελματίας)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τοπ.Συμβ. Πλαταριάς Ελ.Επαγγελματίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Τ. Πολιτικός Μηχανικός)
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ελ.Επαγγελματίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (Ελ.Επαγγελματίας)
ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Δημ.Συμβ.Δ.Ηγ/τσας- Ελ.Επαγγελματίας_
ΖΑΡΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Δάσκαλος)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Δημόσιος Υπάλληλος)
ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Δημ.Συμβ.Δ Ηγουμενίτσας-Δικηγόρος)
ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (Ελ.Επαγγελματίας)
ΚΟΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τοπογράφος Μηχανικός)
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Πρόεδρος Τοπ.Συμβ. Συβότων-Ελ.Επαγγελματίας)
Επιστολή της Κίνησης Πολιτών για την απένταξη της βελτίωσης της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας Επιστολή της Κίνησης Πολιτών για την απένταξη της βελτίωσης της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 22, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες