https://picasion.com/
https://picasion.com/
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: 1η Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ/ΙΟΝΙΟΥ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-BURGAS”Μέσα από την ανάπτυξη των θεμάτων της ημερίδας που διοργάνωσε στις 5 Μαΐου 2017 ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του ΙΙ EUSAIR FORUM με κεντρικό τίτλο «Εφοδιαστική Αλυσίδα Αδριατικής -Ιονίου-Εγνατίας: Δημιουργώντας νέα δεδομένα στις μεταφορές & την επιχειρηματικότητα», καθώς και την συζήτηση που ακολούθησε σε κλειστή συνεδρίαση καταδείχθηκε η αναγκαιότητα της προώθησης συνεργασίας των λιμένων Ιονίου – Αδριατικής – Εγνατίας - Burgas σε συνάρτηση με την ανάπτυξη συνεργειών και μόνιμης διαβούλευσης τόσο με τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και με τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Κύριος στόχος, η προσφορά κοινών αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους χρήστες των λιμένων. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης η σύσταση μιας Κοινής Τεχνικής Επιτροπής των Λιμένων Αδριατικής – Ιονίου/ Εγνατίας/Burgas. Οι συμμετέχοντες ανταποκρινόμενοι σε σχετική επιστολή του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, όρισαν εκπροσώπους μέλη της επιτροπής, η οποία και αποτελείτε από τους:Μέλη
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Πάτρας Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.
Central Adriatic Ports Authority (Ancona Port)
East Adriatic Sea Ports Authority (Trieste Port)
North Adriatic Sea Port Authority (Venice)
South Adriatic Sea Ports Authority (Bari Port)
Ravenna Port Authority
Rete Autostrade Mediterranee (RAM)

Μέλη Παρατηρητές
Port of Burgas

Η Τεχνική Επιτροπή, συνεδρίασε για πρώτη φορά την Παρασκευή 3 Νοέμβριου 2017 στην Ηγουμενίτσα, ώστε να προχωρήσει στη εκπόνηση ενός Κοινού Σχεδίου για την βελτίωση των διαδικασιών αναφορικά με τις θαλάσσιες μεταφορές και τις διατροπικές συνδέσεις με την ενδοχώρα, στα πλαίσια των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κ. Ανδρέας Νταής προήδρευσε της συζήτησης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος κ. Ευάγγελος Χίσσας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΗΓ., καθώς και o Δ/ντης Στρατηγικής Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών κ. Ανδρέας Πολάκις, ο οποίος μας τίμησε ιδιαίτερα με συμμετοχή του στη συνάντηση υποστηρίζοντας έμπρακτα την όλη προσπάθεια. Παρευρέθη επίσης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών κα. Βασιλική Σιούτα.

Από τα μέλη της επιτροπής μας τίμησαν ιδιαίτερα με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος του Λιμένα του Μπάρι κ. Ugo Patroni Griffi και ο Τεχνικός Δ/ντης κ. Mario Mega, ο κ. Alberto Cozzi Υπεύθυνος της Μονάδας Ειδικών Έργων του Λιμένα της Τεργέστης, ο κ. Guido Vettorel Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Λιμένα της Ανκόνας (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο κ. Παναγιώτης Θεοδοσίου Δ/ντης Ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωποι του Λιμένα του Βόλου ο κ. Παναγιώτης Φεύγας και η κα. Θεοδώρα Παπάζογλου, ως εκπρόσωπος του Λιμένα Καβάλας ο κ. Γρηγόριος Κεκρόπουλος και ως εκπρόσωποι του Λιμένα Αλεξανδρούπολης οι κ. Σταύρος Αμοιράς και κ. Αναστάσιος Τοφέας. Τις απόψεις και τις τοποθετήσεις τους, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Επιτροπής, απέστειλαν όσα μέλη δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν στη συνάντηση όπως, ο Λιμένας της Ραβέννας, ο Λιμένας της Ανκόνα, ο Λιμένας του Burgas και η Rete Autostrade Mediterranee (RAM).

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως την καθιέρωση της σύνδεσης μεταξύ Λιμένων της εφοδιαστικής αλυσίδας Αδριατικής/Ιονίου - Εγνατίας - Burgas και σύνδεση με τον Διάδρομο Βαλτικής - Αδριατικής. Σημαντική αναφορά έγινε στο θέμα της ψηφιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και υποστήριξη της διατροπικότητας των λιμένων μέσω ανάπτυξης υποδομών και ολοκλήρωσης των συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο συγκεκριμένο θέμα ήδη υπάρχει συνεργασία με το Λιμένα του Μπάρι μέσω του συστήματος GAIA, η οποία και θα ενισχυθεί. Συζητήθηκε επίσης και το θέμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίηση μέσω κοινών τρόπων ενίσχυσης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας Αδριατικής – Ιονίου.

Επόμενο βήμα για το όλο εγχείρημα είναι η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Λιμένων που απαρτίζουν την Τεχνική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του Λιμένα του Μπάρι κ. Ugo Patroni Griffi κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόνισε ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ως πρωταρχική ενέργεια τον βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και εξέφρασε δε την πρόθεση για άμεση υπογραφή από πλευράς του.

Όλα τα μέλη δε τόνισαν ότι η συνεργατική προώθηση των θεμάτων που αναδείχθηκαν μέσα από την συζήτηση, καθώς και η αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη των προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής, θα πρέπει να είναι ένα ακόμη από τα θέματα που πρέπει να προωθηθούν άμεσα.


ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: 1η Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ/ΙΟΝΙΟΥ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-BURGAS” ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: 1η Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ/ΙΟΝΙΟΥ-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-BURGAS” Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 08, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες