• Επικαιρότητα

  Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
  Κατά τη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ανέδειξε τους αναδόχους των παρακάτω έργων:

  Ø «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

  Ø «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεώργιος Μπαζούκης

  Ø «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 10.000 ευρώ. Ανάδοχος: Α. Τσώρος - Λ. Σακκάς ΟΕ

  Ø «Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ φάση)» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 10.700 ευρώ. Ανάδοχος: Φώτιος Στεφάνου

  Ø «Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 13.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γεώργιος Μυριούνης

  Ø «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Ζούτου» Π.Ε. Άρτας, συνολικής δαπάνης 14.230,24 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Ζιώβας

  Ø Αποκατάσταση Κεντρικού αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή, Π.Ε. Πρέβεζας (προμήθεια υλικών Μέσης τάσης και ομαλών εκκινητών), συνολικής δαπάνης 19.344 ευρώ. Ανάδοχος ΦΩΤΙΟΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΣ.

  Ø

  Επίσης ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:  Ø «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», (Π.Ε. Θεσπρωτίας) προϋπολογισμού 106.000 ευρώ

  Ø «Αποκατάσταση οδού Αρχαία Κασσιώπη – Καμαρίνα – Μυρσίνη», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ

  Ø «Αποκατάσταση οδού Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι στη θέση Μαραθόρεμα», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ

  Ø «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ

  Ø «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου Κόνιτσας», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.000 ευρώ

  Ø «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ

  Ø «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad