• Επικαιρότητα

  ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του ΝΠΔΔ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του νέου Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Σουλίου 3 , οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2017 με αριθμ. πρωτ. 2519/10-11-17 περί πρόσληψης προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τους εξής ΑΔΑ :

  · ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΕ ΑΔΑ : Ω4ΚΔΟΚΕΚ-9ΒΤ

  · ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : Ω8ΥΥΟΚΕΚ-Ο7Τ.

  · ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : 7ΑΨΩΟΚΕΚ-ΗΝ4

  · ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : 6ΟΧΜΟΚΕΚ-Ε5Κ

  · ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : 6ΝΟΒΟΚΕΚ-45Σ

  · ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : ΩΞΦ7ΟΚΕΚ-8Κ8

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ
  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad