• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου


  Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 19:00, το δημοτικο συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορηγήσεων & τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.

  ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση προέδρου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

  ΘΕΜΑ 3o: Αντικατάσταση προέδρου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους.

  ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ). ΘΕΜΑ 5o: Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου».

  ΘΕΜΑ 6o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

  ΘΕΜΑ 7o: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.

  ΘΕΜΑ 8o: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς.

  ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

  ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σκυροδέματος – Ψυχρής Ασφάλτου», έτους 2018.

  ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών. ΘΕΜΑ 12o: Λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας τμήματος δημοτικής οδού, λόγω επικινδυνότητας.

  ΘΕΜΑ 13o: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

  ΘΕΜΑ 14o: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμό γραφείων παλαιού & νέου Δημαρχείου.

  ΘΕΜΑ 15o: Κατανομή πιστώσεως 33.250,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

  ΘΕΜΑ 16o: Διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης.

  ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου. Εισηγητής:

  ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: Υλοποίηση πράξης εφαρμογής Ο.Τ 75.

  ΘΕΜΑ 19o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Σουλίου.

  ΘΕΜΑ 20o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ.

  ΘΕΜΑ 21o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ.

  ΘΕΜΑ 22o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΣΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ.

  ΘΕΜΑ 23o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ» Δήμου Σουλίου».

  ΘΕΜΑ 24o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ

  ΘΕΜΑ 25o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ

  ΘΕΜΑ 26o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ

  ΘΕΜΑ 27o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΨΑΚΚΑΣ

  ΘΕΜΑ 28o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad