Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 18η του μηνός Σεπτέμβρη του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπής Παιδείας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

4. Ορισμός Προέδρου και Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

5. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 16/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 17/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

7. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 18/2019 απόφασης ΔΣ με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων για το έτος 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Τροποποίηση της αριθμ. 14/2019 απόφασης Δ.Σ με θέμα : Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2019 ως προς την αντικατάσταση αιρετών μελών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9. Επιτροπή Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων .
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων  
 
10. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή όταν επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

11. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 15/2019 απόφασης Δ.Σ.με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών (άρθρο 32 Ν.1080/80).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

12. Ορισμός του Ταμία του Δήμου Φιλιατών , ως υπεύθυνου για όλους τους λογαριασμούς του Δήμου για τα έργα ΠΔΕ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

13. Ορισμός του Ταμία του Δήμου Φιλιατών ως υπεύθυνου του Λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης του Δήμου για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

14. Ορισμός του ταμία του Δήμου Φιλιατών ως υπολόγου για της συναλλαγές με τις Τράπεζες : Εθνική , Πειραιώς, Eurobank, Συνεταιριστική Ηπείρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση χώρου και ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον Ιεράς Μονής Ραγίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

16. Αίτημα της Π.Α.Ε. Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ<< Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 με θέμα: Ενοικίαση – παραχώρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κ. Κεστρίνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

17. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

18. Χαρακτηρισμός χώρου αιθουσών πρώην Δημοτικού Σχολείου ΛΙΑ, Κοινότητας Λιά
( πρώην Τ.Κ. Λιά) ως Δημοτική Πινακοθήκη.  
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 13, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.