Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης . 
- Εισηγητής: κ. Μπορδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μετανάστευσης και Προσφύγων. 
- Εισηγητής: κ. Μπορδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος Δ.Σ. 

3. Στελέχωση διαχειριστικής επιτροπής του ΚΠΕ Φιλιατών. 
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος - Αντιδήμαρχος 

4. Συγκρότηση Επιτροπής για την ονομασία οδών, συνοικιών και πλατειών Δήμου Φιλιατών. 
Εισηγητής: κ. Τσότσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

5. Αίτημα σύναψης νέας σύμβασης για παράταση της περιόδου εκκαθάρισης της υπό εκκαθάριση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών . 
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος 

6. Σύναψη νέας σύμβασης για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή. 
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος 

7. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας έκτασης 4,00 στρ. στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδιάς για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων . 
Εισηγητής: κ. Πανταζάκος Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος 

8. Πρόσληψη δύο ατόμων με δίμηνη σύμβαση ειδικότητας Υ.Ε. εργατών ύδρευσης. 
Εισηγητής : κ. Κατσάρης Πέτρος - Αντιδήμαρχος 

9. Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2020. 
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος 

10. Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2020. 
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος 

11. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Φιλιατών για το έτος 2020. 
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος 

12. Επιβολή και καθορισμός ημερήσιου τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς για το έτος 2020. 
Εισηγητής: κ. Παππά Ουρανία- Αντιδήμαρχος 

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ". 
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος - Αντιδήμαρχος 

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ". 
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος - Αντιδήμαρχος 

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επέκταση δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Αχλαδιάς Δήμου Φιλιατών”. 
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος - Αντιδήμαρχος 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση υδρομάστευσης και δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξεχώρου και στον συνοικισμό Δάφνης Τ.Κ. Ξεχώρου”. 
Εισηγητής: κ. Κατσάρης Πέτρος - Αντιδήμαρχος 

17. Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο "Use of IoT-enabled and Smart Grid- ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings" και Ακρωνύμιο “TARGET”, στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 1.3, ως Εταίρος (PB2) 
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς - Δήμαρχος 

18. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ: 1451/21-02-2019 σύμβασης Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φιλιατών , σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς - Δήμαρχος 

19. Αίτημα της Αδελφότητας Μπρανιωτών Ηπείρου που ανήκουν στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς για παραχώρηση χρήσης ακινήτου( οικοπέδου). 
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς - Δήμαρχος 

20. Αίτημα της Αδελφότητας Μπρανιωτών Ηπείρου που ανήκουν στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς για παραχώρηση χρήσης ακινήτου(οικήματος). 
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς - Δήμαρχος 

21. Αίτημα της Αδελφότητας Μπρανιωτών Ηπείρου που ανήκουν στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς για παραχώρηση χρήσης ακινήτου(οικήματος). 
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς - Δήμαρχος 

22. Παραχώρηση χρήσης μη λειτουργούντος Σχολείου στην Κοινότητα Ραβενή Πολιτιστικό σύλλογο Ραβενής. 
Εισηγητής : Σπυρίδων Παππάς - Δήμαρχος 
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 21, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.