Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 25η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο 
Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα).
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 2ο 
Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 15/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 3ο 
Επί της αριθ.πρωτ. 16076/18.11.2019 αιτήσεως κ. Παναγιώτη Γεωργίου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δράμεσης, για νομική εκπροσώπηση του κατά την προκαταρτική εξέταση της 26ης Νοεμβρίου 2019 από τους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 4ο 
Αποδοχή δωρεάς από το «Ίδρυμα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 5ο 
Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας”.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 6ο 
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας”, έγκριση της μελέτης και καθορισμός των όρων αυτού.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 7ο 
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Επανάχρηση – μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας”.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 8ο 
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου”.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 9ο 
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αγροτική οδοποιία από Αρίλλα προς Δυμόκαστρο».
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 10ο 
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Άμεση Αποκατάσταση οδοποιίας στην Τ.Κ. Συβότων».
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 11ο 
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Δρόμος πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στο Μαργαρίτι».
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 12ο 
Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (Ε= 5.987,42 τ.μ.) στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 13ο 
Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας στη θέση «Εικόνισμα – Τσιπουρίκι» του Δήμου Ηγουμενίτσας για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 14ο 
Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού Ε=600,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 15ο 
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 16ο 
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 17ο 
Επί της εισήγησης του Γραφείου Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την προπληρωμή των εξόδων συμμετοχής του Δήμου στο Capitalization Event του Προγράμματος ADRION 2014 – 2020 στη Ρώμη 10 – 12 Δεκεμβρίου 2019, στο οποίο ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος του Έργου ADRION 338 και με ακρωνύμιο “Inter-Connect”.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 18ο 
Επί της εισήγησης του Γραφείου Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την προπληρωμή των εξόδων συμμετοχής του Δήμου στην συνάντηση των εταίρων του έργου “Re-grow City” στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT III, στο Nyirbator της Ουγγαρίας 14 – 18 Ιανουαρίου 2020, στο οποίο ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Εταίρος
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 19ο 
Επί της εισήγησης του Γραφείου Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την προπληρωμή των εξόδων συμμετοχής του Δήμου στη συνάντηση των Εταίρων του έργου ADRION 338 και με ακρωνύμιο “Inter-Connect” στη Ljubljana τη Σλοβενίας 14 – 17 Ιανουαρίου 2020, στο οποίο ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.
Εισηγητής: - Δήμαρχος

Θέμα 20ο 
Επί της εισήγησης του Γραφείου Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την προπληρωμή των εξόδων συμμετοχής του Δήμου στην συνάντηση των εταίρων του έργου “Thriving Streets” στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT III, στο Debrecen της Ουγγαρίας 28 – 31 Ιανουαρίου 2020, στο οποίο ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως Εταίρος.
Εισηγητής: - ΔήμαρχοςΣυνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 25, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.