Αυθαίρετα: Κατεδαφίσεις σε δάση, ρέματα, αιγιαλό – Όλες οι περιοχές σε Ήπειρο

Αυθαίρετα: Κατεδαφίσεις σε δάση, ρέματα, αιγιαλό – Όλες οι περιοχές σε Ήπειρο
Με νέο μηχανισμό επιτάχυνσης και ελέγχου των διαδικασιών, το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά σε υλοποίηση προγράμματος κατεδάφισης τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, ρέματα, αιγιαλό, σε περιοχές σχεδόν όλης της χώρας.Το ecopress παρουσιάζει το πρόγραμμα, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ, για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε 6 αποκεντρωμένες διοικήσεις, (Αττικής, Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου και Κρήτης), οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά 11 Περιφέρειες και το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών αυθαιρέτων της επικράτειας.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατεδάφισης, με βάση τις χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί αφορούν στις περιοχές της Κρήτης, Μακεδονίας, Θράκης και της Δυτικής Ελλάδας, για πλήθος αυθαίρετα που κατακλύζουν στα παράκτια μέτωπα, τον αιγιαλό και την παραλία, ενώ στο πρόγραμμα κατεδαφίσεων περιλαμβάνονται και αυθαίρετα της Δυτικής Αττικής.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος κατεδαφίσεων αυθαιρέτων έχει καταρτιστεί με βάση, τα αιτήματα χρηματοδότησης, που υπέβαλαν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο απόφασης του ΥΠΕΝ (ΣΕΝΕ/50921/4801/05-06-2019), με τίτλο «Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα »ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου Ταμείου , που αφορά σε έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαιρέτων Κατασκευών, για τα έτη 2019-2020».Παράλληλα σε συνεργασία του Πράσινου Ταμείου με στελέχη του Σώματος και του Τμήματος Δόμησης του ΥΠΕΝ ετοιμάζεται αναμόρφωση του πλαισίου, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού των κατεδαφίσεων, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε όλη τη χώρα. Επίσης προωθούνται νέοι κανόνες για την προκήρυξη των διαγωνισμών κατεδαφίσεων, ώστε να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τεχνικών εταιριών για την υλοποίηση τους και να μην κηρύσσονται άγονοι, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν για το πρόγραμμα κατεδαφίσεων, που προκήρυξε το ΥΠΕΝ για τα αυθαίρετα της Αττικής.

Σε αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται από το ΥΠΕΝ η δημιουργία σταθερής ροής προγραμμάτων κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, για τα οποία έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις, με την προκήρυξη συνεχών και διαδοχικών διαγωνισμών, ώστε το συγκεκριμένο αντικείμενο να αποτελέσει σταθερό προσανατολισμό έργου για τις ενδιαφερόμενες τεχνικές εταιρίες, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σωστός προγραμματισμός 

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιος Σταθόπουλος σε δημόσια δήλωση του σημειώνει ότι «η ανάγκη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών έρχεται, δυστυχώς, στη δημόσια συζήτηση, αφού πρώτα συμβεί κάποιο τραγικό συμβάν. Χρειάζονται, κατά συνέπεια, σωστός προγραμματισμός, συνεργασίες και οικονομικά μέσα, προκειμένου να γίνουν έγκαιρα όσα χρειάζεται να γίνουν. Από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε στο Πράσινο Ταμείο ήταν η ένταξη έργων ύψους 4 εκ. ευρώ περίπου, προκειμένου 6 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας να αποκτήσουν χρηματοδοτικό εργαλείο για την εκτέλεση προγράμματος Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαιρέτων Κατασκευών σε δάση, ρέματα, αιγιαλό κλπ για το υπόλοιπο του 2019, αλλά και για το 2020 Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και πόρος για την εκτέλεση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε ρέματα της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Πραγματοποιήθηκε, ταυτόχρονα, συνεργασία με στελέχη του Σώματος και του Τμήματος Δόμησης, ώστε να εξετάσουμε τρόπους επιτάχυνσης και βελτίωσης του μηχανισμού αυτού».
Οι περιοχές

Όλες οι περιοχές στην Ήπειρο και αντίστοιχα οι προϋπολογισμοί που διατίθενται για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΡΓΟ
(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-ΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κατεδάφιση τελεσίδικων αυθαίρετων κατασκευών περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας
κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Αγιά του Δήμου Πάργας
Μελέτη
10.000,00
Τεχνικών
Έργων
2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υλοποίησης των Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών
Υλοποίησης των Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών
Προμήθειες
20.000,00
3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εκτέλεση των υπ’αριθμ. 2/19.04.2011 και 2/26.07.2010 Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης και Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Επιχωματώσεων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Θεσπρωτίας
Εκτέλεση των υπ’αριθμ. 2/19.04.2011 και 2/26.07.2010 Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης και Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Επιχωματώσεων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Θεσπρωτίας
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
42.248,04
4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΊΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: α. Δύο (2) τσιμεντένιων κολόνων & περίφραξης
Εργολαβία
16.740,00
β. Κατεδάφιση -απομάκρυνση κοντέινερ, σιδερένιων κατασκευών & περίφραξης
5
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εκτέλεση των α) υπ’αριθμ. 1257/29-09- 2009 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας – θάλασσας της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας.και β) υπ’αριθμ. 1/26.08.2016 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Προσχώσεων σε χώρο αιγιαλού και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσπρωτίας
Εκτέλεση των α) υπ’αριθμ. 1257/29-09- 2009 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας – θάλασσας της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας.και β) υπ’αριθμ. 1/26.08.2016 Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κατασκευών και Προσχώσεων σε χώρο αιγιαλού και θαλασσίου χώρου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσπρωτίας
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
69.939
Αυθαίρετα: Κατεδαφίσεις σε δάση, ρέματα, αιγιαλό – Όλες οι περιοχές σε Ήπειρο Αυθαίρετα: Κατεδαφίσεις σε δάση, ρέματα, αιγιαλό – Όλες οι περιοχές σε Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 09, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.