Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Ι.Ε.Τ προς το δήμο Φιλιατών

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Ι.Ε.Τ προς το δήμο Φιλιατών


ΑΘΗΝΑ, 18 Μαΐου 2020 

ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
(Υ/Ο: κου Δημάρχου) 

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε, 

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, οι διατάξεις του ν. 3548/2007 έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 1 αυτού, σε όλες τις δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α`65), Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες. 

Στις ανωτέρω δημοσιεύσεις υπάγονται οι διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών. 

Η κατανομή των δημοσιεύσεων γίνεται σε όσες εφημερίδες περιλαμβάνονται στην σχετική υπουργική απόφαση, που εκδίδεται βάσει του εν λόγω νόμου, και σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 αυτού, ήτοι οι περιλήψεις των διακηρύξεων και προκηρύξεων του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α') ίση κατανομή στις εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 και οι οποίες έχουν την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3548/2007, προβλέπονται κυρώσεις για τους οργανισμούς που δεν κάνουν ορθή χρήση των διατάξεων του. 

Επειδή έχουμε δεχτεί καταγγελίες από την εφημερίδα - μέλος μας "ΤΙΤΑΝΗ", σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία σας επ’ ουδενί τηρεί την αρχή της ίσης κατανομής που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3548/2006, σας καλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. 

Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Ι.Ε.Τ προς το δήμο Φιλιατών Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Ι.Ε.Τ προς το δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαΐου 19, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.