Στον Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» ο Δήμος Σουλίου

Στον Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» ο Δήμος ΣουλίουΤην συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ», αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου.

Ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη αποτελεί τη μετεξέλιξη προϋπάρχοντος Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων.

Απαρτίζεται από 45 συνολικά μέλη, εκ των οποίων τα 36 είναι Δήμοι κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, η Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, και τα υπόλοιπα αυτοδιοικητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς.

Στοχεύει στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία για τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές που καλύπτει το δίκτυο μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Διαθέτει εμπειρία 25 ετών στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Έργων, έχει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίησή τους και διατηρεί ένα ιστορικό συνεργασιών με περισσότερους από 800 φορείς, όπως Δήμοι, Περιφέρειες και Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Σο νομικό καθεστώς που διέπει τους ΕΟΕΣ είναι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (ΕΚ) αρ. 1082/2006 και αρ. 1302/2013 και ο Νόμος 4483/2017 (Α’ 107), άρθρο 108-114. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, ο ΕΟΕ΢ στην Ελλάδα, έχει νομική μορφή Αστικής Εταιρείας και το καταστατικό δημοσιεύεται σε Πρωτοδικείο και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο ΕΟΕΣ είναι η νέα μορφή οργάνωσης δικτύων Δήμων και Περιφερειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση έργων εδαφικής συνεργασίας (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά κλπ) που υποστηρίζονται από την Επιτροπή Περιφερειών και είναι συνομιλητές της. Με τον ΕΚ 1299/2013 οι ΕΟΕΣ δύναται ορίζονται διαχειριστικές αρχές υλοποίησης έργων Εδαφικής συνεργασίας και να έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην διαχείριση διακρατικών έργων
Στον Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» ο Δήμος Σουλίου Στον Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» ο Δήμος Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 06, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες