ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ


Η Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ »

Η υπηρεσία θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., που θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. (Δ/νση: Επιβατικός Σταθμός Τ2 – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – 46100 Ηγουμενίτσα).

Πληροφορίες για τους όρους καθώς και το τεύχος της διακήρυξης θα δίνονται στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00 – 15:00 ) και στο τηλέφωνο : 26650 99300.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιουνίου 26, 2016 Rating: 5
Από το Blogger.