Θεσπρωτοὶ στὸ Σῶμα τῶν Ὑπονομοποιῶν (Λαγουμιτζίδων) - Γράφει ο Θεόδωρος Κων. Δράκος 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 σημαντικὸ ρόλο διεδραμάτισε ὁ Κώστας Παπακυριακοῦ (Λαγουμιτζῆς) ἀπό τὴν Λέκλη Ἀργυροκάστρου. Μέσω τῆς κατασκευῆς ὑπογείων σηράγγων (λαγουμιῶν) κατόρθωνε νὰ ἀνατινάζη τὰ ἐχθρικὰ στρατεύματα. Πῆρε μέρος σε πολλὲς μάχες, διακριθείς στὴν πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Ναυπάκτου, στὴν ἐκστρατεία τῆς Χίου κ.ἀ.

 
Μέ τὴν ἒλευση τοῦ Καποδίστρια ἒγινε προσπάθεια ἀνασυγκροτήσεως τῶν στρατευμάτων καὶ τῆς μετατροπῆς τῶν ἀτάκτων σὲ ἡμιτακτικὸ στρατὸ. Ἀρχικῶς δημιούργησε τὶς Χιλιαρχίες καὶ μετὰ τὴν τελευταία μάχη τοῦ Ἀγῶνος στὴν Πέτρα Βοιωτίας (12/9/1829) τὶς διέλυσε καὶ συγκρότησε τὸν ,Ὀκτώβριο τοῦ 1829, 13 Τάγματα. Παράλληλα συγκρότησε καὶ Σῶμα Ὑπονομοποιῶν ὑπὸ τὸν Κώστα Παπακυριακοῦ (31/10/1829) στὸ ὁποῖο ὑπηρέτησαν καὶ ἀρκετοὶ Θεσπρωτοὶ.

Δὲν εἲμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε ἐὰν καὶ σὲ ποιὲς μάχες συμμετεῖχαν διότι δὲν ὑπάρχει παλαιότερη καταγραφὴ. Θεωρῶ ὃμως χρέος ἔστω καὶ τὴν ἁπλὴ ἀναφορά αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ χάριν διατηρήσεως τῆς ἱστορικῆς μνήμης στοὺς καιροὺς τῆς ἐθνικῆς ἀποδομήσεως ποῦ ζοῦμε παραθέτω τὰ ὀνόματά των.


ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΤ. Γ.
ΠΑΤΡΙΣ
Ἀνθυπολοχαγὸς
Κυριάκου
Σταῦρος
1799
Τσαμαντᾶς
Λοχίας
Ἰωάννου
Πανταζῆς
1801
Λίστα
Δεκανεὺς
Βασιλείου
Χρῆστος
1801
Γκλούστα (Κεφαλοχῶρι)

Στέφου
Γεώργιος
1797
Κούρεντα Ἰωαννίνων1
Στρατιώτης
Γεωργίου
Χρῆστος
1806
Γκλούστα

Παππᾶς
Πάνος Φώτου
1804
Γκλούστα

Βασιλείου
Ἀναστάσιος
1802
Σοῦλι

Ρίζου
Θεοδωρῆς
1803
Γκλούστα

Στέφου
Θωμᾶς
1804
Λίστα

Δημητρίου
Κωσταντῆς
1802
Σίδερη

Βασιλείου
Γεώργιος
1799
Μπράνια (Ἁγία Μαρίνα)

Στέριου
Χρῆστος
1795
Ζέλιστα
(Φωτεινὸ Ἰωαννίνων)

Σταύρου
Γεώργιος
1799
Λίστα

Κωσταντίνου
Ἀναστάσιος
1799
Ξέχωρο

Δήμου
Σταῦρος
1805
Τσαμαντᾶς

Ζήκου
Ἀπόστολος
1809
Φτέρη

Δήμου
Κολιὸς
1807
Τσαμαντᾶς

Καίσαρης
Γεώργιος
1808
Βελτσίστα
(Κληματιά Ἰωαννίνων)

Ζήσιου
Γεώργιος
1806
Φατήρι (Κερασοχώρι)

Κολιοῦ
Γιάννης
1804
Μπράνια

Ζήσου
Κώστας
1809
Ξέχωρο

Ἰωάννου
Ἀπόστολος
1809
Λιὰ

Γεωργάκης2
Ἀναστάσιος
1801
Σενίτσα (Ἐλευθέρι)

Γεωργίου2
Ἰωάννης
1801
Ραβενὴ

Πηγὴ

Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους/Ἀρχεῖο Πληρεξούσιου Τοποτηρητῆ/ Φάκελλος 11β /Τεκμήρια 670-3
 
1 Παραθέτω καὶ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀπὸ χωριὰ τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων, διότι αὐτὰ ἀναφέρονται ὡς Θεσπρωτία (Τσαμουργιά στὸ πρωτότυπο κείμενο)
2 Ἀναφέρονται ὡς ἀναγκαῖοι γιὰ τὴν μηχανουργία.


Θεσπρωτοὶ στὸ Σῶμα τῶν Ὑπονομοποιῶν (Λαγουμιτζίδων) - Γράφει ο Θεόδωρος Κων. Δράκος Θεσπρωτοὶ στὸ Σῶμα τῶν Ὑπονομοποιῶν (Λαγουμιτζίδων) - Γράφει ο Θεόδωρος Κων. Δράκος Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 12, 2017 Rating: 5
Από το Blogger.