• Επικαιρότητα

  Διαγωνισμός για την πρόσληψη ιδιώτη Ψυχιάτρου στο Νοσοκομείο Φιλιατών - Μέχρι την Τρίτη η προθεσμία  Έχοντας υπόψη:
  1. Την με αριθμ 15/31-08-2017 (θ. 7°j απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου -Κ.Υ. Φιλιατών.

  2. Το υπ' αριθμ. 1657/06 ΦΕΚ σύστασης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας ως αποκεντρωμένη μονάδα του Νοσοκομείου, που λειτουργεί με έναρξη εργασιών από τις 22/10/2008.

  3. Την αναγκαιότητα ψυχιατρικής κάλυψης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών, μέχρι 19-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, κλειστές προσφορές για την ανάθεση σε ιδιώτη Ψυχίατρο, για την ψυχιατρική κάλυψη και την τακτική παρακολούθηση των ασθενών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας, καθημερινά για τέσσερις (4) ώρες.

  Χρονικό διάστημα ένα (1) έτος.

  Συνολικός προϋπολογισμός : 13.200,00 €

  Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad