• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας  Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 20η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο: Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 2ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 3ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 4ο: Άσκηση ή μη έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 100/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 5ο: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά του με αριθμό 82/2017 πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 13/2005 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας με την από 20-11-2017 επιταγή προς πληρωμή.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 6ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ’ αριθ. 35/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας (Διαδικασία Μικροδιαφορών).
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 7ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών τεχνικής Επιθεώρησης των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017 και απαλλαγή υπολόγου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 8ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών καυσίμων εκτός έδρας για τις μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και απαλλαγή υπολόγου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4χ4».
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Νέας Σελεύκειας, Μαυρουδίου, Καστρίου, Αγίου Βλασίου».
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Αγίας Μαρίνας, Κρυόβρυσης».
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 12ο: Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα οδοποιίας Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων».
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 13ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για το Α΄ τετράμηνο του έτους 2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.983,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 14ο: Έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του αριθ. 18/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών του Δήμου Ηγουμενίτσας».
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 15ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις οδών Π. Τσαλδάρη, Πάργης, 23ης Φεβρουαρίου & Κυθήρων στην πόλη της Ηγουμενίτσας», καθορισμός των όρων, έγκριση της μελέτης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 16ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Διαπλάτυνση – διαμόρφωση οδού Γκούμανης και Πίνδου (Β’ φάση)», καθορισμός των όρων, έγκριση της μελέτης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 17ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (έμπροσθεν Ι.Ν. Αναλήψεως)», καθορισμός των όρων, έγκριση της μελέτης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad