• Επικαιρότητα

  Θέσεις εργασίας για 18 άτομα στα ΕΛΤΑ Ηπείρου  Τα Eλλnνικά Tαxυδρομεία ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (18) ατόμων [επτά (7) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, εννέα (9) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και δύο (2) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ], πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  7 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
  11 ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα:

  Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, Μ. Μπότσαρη 1 – 451 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 28698
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Β. Ζδράβου

  Κατάστημα Ιωαννίνων 2, Γ. Παπανδρέου 14 – 450 02 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 71440
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Δ. Ράπτη

  Κατάστημα Ανατολής, Ιωαννίνων 25 – 450 03 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 49576
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Α. Μαλέσκου

  Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, Σάββα Νικολάτου & Νάξου – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 43059
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Α. Λαδιά

  Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών-440 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 40307
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Α. Παπαγεωργίου

  Κεντρικό Κατάστημα Κέρκυρας, Λ. Αλεξάνδρας 26 – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: 26610 27861
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Δ. Παπαβλασόπουλου

  Κατάστημα Παραμυθιάς, Κ. Καραμανλή 108 – 460 30 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, τηλ: 26660 22247
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Β. Πατσούρα

  Κατάστημα Μετσόβου, Τοσίτσα 3 – 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, τηλ: 26560 42245
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Γ. Θεοδώρου

  Μονάδα Διανομής Κέρκυρας, 2ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας-Πέλεκα – 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: 26610 82265
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κ. Κ. Μανιατόπουλου

  Μονάδα Διανομής Άρτας, Αρισταγόρα 4 – 471 00 ΑΡΤΑ, τηλ: 2681071015
  Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη :
  Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018, υπόψη κας Π. Μανιφάβα

  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad