• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου
  Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τεταρτη 29η Αυγούστου 2018, και ώρα 20 : 00, το δημοτικο συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

  ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

  ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Παραμυθιάς (Λαμπόβου)» σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 (16/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

  ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (17/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

  ΘΕΜΑ 5o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών.

  ΘΕΜΑ 6o: Ρυθμίσεις – Διαγραφές τελών ύδρευσης – άρδευσης.

  ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

  ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπανών εορτασμού μνήμης 49 Προκρίτων Παραμυθιάς.

  ΘΕΜΑ 9o: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο Τουριστικό Πανόραμα – Εξειδίκευση δαπάνης

  ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση μετακίνησης αιρετών & υπαλλήλων – εξειδίκευση δαπάνης.

  ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη « Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

  ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση μελέτης του έργου, με τίτλο: Επισκευή – Συντήρηση Αύλειων Χώρων Σχολείων και Δράσεις Ασφάλειας Μαθητών.

  ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση μελέτης του έργου, με τίτλο: Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ Καρυωτίου.

  ΘΕΜΑ 14o: Παραλαβή μελετών: Α) Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου & Β) Αποκατάσταση παραδοσιακού Νερόμυλου Αγίου Δονάτου και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χώρου στη θέση « ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».

  ΘΕΜΑ 15o: Α.- Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV στον άξονα προτεραιότητας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΥΩΤΙΟΥ.

  ΘΕΜΑ 16o: Α).-Χορήγηση 1 ης παράτασης και β) Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Σκανδάλου.

  ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Έργων Δήμου Ν. Θεσπρωτίας».

  ΘΕΜΑ 18o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.

  ΘΕΜΑ 19o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad