• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018)για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 50284/20.9.2018 απόφασης ένταξης της πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Φιλιατών" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".
  - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

  Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι: κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος, κ. Γκίκας Θωμάς

  Δωρεάν φιλοξενία της διαδικτυακής εφαρμογής πρωτοκόλλησης και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο G-CLOYD της ΚτΠ Α.Ε. του Δήμου Φιλιατών.
  Εισηγητής: - Αντιδήμαρχοι: κ. Παππά Ουρανία, κ. Κατσάρης Πέτρος

  Κατανομή Χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Γ΄ τριμήνου 2018.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι: κ. Παππά Ουρανία, κ. Κατσάρης Πέτρος

  Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ. και 42/2018 Απόφαση Δ.Σ.’’>>.
  Αντιδήμαρχοι: κ. Παππά Ουρανία, κ. Κατσάρης Πέτρος.

  Έγκριση πρωτόκολλου παραγραφής αξιώσεων προμηθειών λόγω παραγραφής πενταετίας έτους 2012.
  Αντιδήμαρχοι: κ. Παππά Ουρανία, κ. Κατσάρης Πέτρος.

  Εκμίσθωση , μέσω δημοπρασίας , έκτασης 8,01886 στρ. στην Τοπική Κοινότητα Σμέρτου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

  Εκμίσθωση καταστήματος στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Φιλιατών ( τέως οπωροπωλείο Ιουλίας Λάζου).
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

  Έκφραση γνώμης για πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Φιλιατών για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Γκίκας Θωμάς

  Αίτημα του Δήμου Φιλιατών προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, για την παραχώρηση χρήσης του υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 5727 σχολικού λεωφορείου.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Κατσάρης Πέτρος.

  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου: "Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου κάμπου Ασπροκκλησίου".
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου: "Διαμόρφωση εσωτερικών δρόμων στην Τ.Κ. Σίδερης".
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Πλαίσιο Φιλιατών.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου στα Πηγαδούλια Φιλιατών.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad