• Επικαιρότητα

  Κλιματική αλλαγή: Παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί παγκόσμια ανταπόκριση  Dr. Lee Ying-yuan
  Υπουργός Περιβαλλοντικής Προστασίας
  Executive Yuan, Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν)
  Αύγουστος 2018

  Η συνεχής αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλο τον κόσμο προκάλεσε μη φυσιολογικά και ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες, ξηρασίες και καταστροφικές βροχοπτώσεις. Αυτά τα γεγονότα δεν αποτελούν πλέον μόνο αφηρημένα μελλοντικά σενάρια αλλά συμβαίνουν σήμερα σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.

  Οι μέσες θερμοκρασίες στην Ταϊβάν τα τελευταία δύο χρόνια ήταν οι υψηλότερες στα τελευταία 100 χρόνια. Από το 2017, οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν σημαντικά, επηρεάζοντας την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ταϊβάν. Πράγματι, αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο και αποτελούν σοβαρή απειλή.

  Παρόμοιες τάσεις έχουν διαπιστωθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου. Κατά τη θερινή περίοδο του 2018, πολλές χώρες στο Βόρειο Ημισφαίριο της Ευρώπης, Ασίας, Βόρειας Αμερικής και Βόρειας Αφρικής έχουν βιώσει καύσωνες ρεκόρ και θανατηφόρες πυρκαγιές που θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, τον τομέα της γεωργίας, τα φυσικά οικοσυστήματα και τις υποδομές.

  Για την περαιτέρω εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται σε αυτήν, η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, εκτός από την πιστή διεξαγωγή σημαντικών έργων, διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, κάλεσε επίσης τα μέρη από διάφορους τομείς να συμμετάσχουν στον Διάλογο Talanoa, έτσι ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τη συλλογική σοφία της ανθρωπότητας στη διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων για την κλιματική αλλαγή.

  Ως μέλος του παγκόσμιου χωριού, και σε ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού, η Ταϊβάν έχει ενθαρρύνει ενεργά όλους τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν το ρόλο τους και να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η Ταϊβάν έχει εγκρίνει το Νόμο Περί Μείωσης και Διαχείρισης των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον οποίο διατυπώνονται πενταετείς στόχοι μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Η Ταϊβάν έχει δημιουργήσει επίσης τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή και έχει εφαρμόσει το Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου, το οποίο στοχεύει σε έξι σημαντικούς τομείς: της ενέργειας, της μεταποιητικής βιομηχανίας, των μεταφορών, της οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης, της γεωργίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Με τον καθορισμό ανώτατων ορίων εκπομπών, την προώθηση πράσινων χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών, την καλλιέργεια και εκπαίδευση τοπικών δεξαμενών ταλέντων, την ενθάρρυνση συνεργασιών σε όλες τις κεντρικές και τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες και σε όλους τους κλάδους, και με τη συμμετοχή των πολιτών, η Ταϊβάν επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 κατά λιγότερο από 50% των επιπέδων του 2005.

  Σχεδόν το 90% των ετήσιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ταϊβάν προέρχεται από την καύση καυσίμων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική παραγωγή ενέργειας στο 20% έως το 2025, και να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από φυσικό αέριο έως και 50%. Ταυτόχρονα, η Ταϊβάν μειώνει την εξάρτησή της από τον άνθρακα, κλείνει παλαιότερες εγκαταστάσεις άνθρακα και εξοπλίζει τις υπόλοιπες με εξαιρετικά υπερκρίσιμες μονάδες υψηλής απόδοσης που προκαλούν λιγότερη ρύπανση. Η κυβέρνηση επενδύει επίσης σε άλλο εξοπλισμό και τεχνολογία που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης, προσφέροντας επιδοτήσεις για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα οχήματα καθώς και να προωθήσει τα ηλεκτρικά οχήματα. Νωρίτερα το 2018, τροποποιήθηκε ο Νόμος Περί Καταπολέμησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Ταϊβάν, με αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ταϊβάν.

  Οι ενεργειακές πολιτικές της Ταϊβάν προωθούνται λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις βασικές πτυχές: ενεργειακή ασφάλεια, πράσινη οικονομία, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, η Ταϊβάν εργάζεται για μία Λευκή Βίβλο για την εξέλιξη της ενέργειας και ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού και τη συμβολή του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Επίσης, υλοποιεί βασικά σχέδια δράσης στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη της Ενέργειας έτσι ώστε να πραγματοποιήσει σε μία αποφασιστική μετακίνηση προς την αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη.

  Η επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης συμβαίνει συχνά εις βάρος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Σύμφωνα με έρευνα του Global Footprint Network, η ανθρώπινη κατανάλωση φυσικών πόρων ξεπερνά την ικανότητα των οικοσυστημάτων του πλανήτη να αναγεννήσουν τους πόρους με συντελεστή 1.7. Στην πραγματικότητα, το 2018, η Ημέρα Υπέρβασης της Γης ήταν η 1η Αυγούστου, η πιο πρόωρη ημερομηνία που έχει ποτέ καταγραφεί.

  Για να βρεθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η Ταϊβάν προωθεί την κυκλική οικονομία ως μέρος του προγράμματος Πέντε-Συν-Δύο Καινοτόμες Βιομηχανίες (Five plus Two Innovative Industries). Υπάρχει μία ευρεία διεθνής συναίνεση ότι η κυκλική οικονομία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

  Η Ταϊβάν έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων. Στην πραγματικότητα, το 2017, το ποσοστό ανάκτησης πόρων της Ταϊβάν ήταν 52.5%, ένα ποσοστό που ξεπεράσθηκε μόνο από τη Γερμανία και την Αυστρία. Ο ρυθμός ανακύκλωσης των πλαστικών μπουκαλιών στην Ταϊβάν το 2017 ήταν 95%. Και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA το 2018, περίπου οι μισές από τις 32 ομάδες του τουρνουά φορούσαν φανέλες που παράγονται από ανακυκλωμένα μπουκάλια προερχόμενα από την Ταϊβάν.

  Αναφορικά με το μέλλον, η Ταϊβάν θα συνεχίσει να ενισχύει την τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη και την καινοτομία, ώστε να ενισχύσει την ανακύκλωση οικοδομώντας παράλληλα ολοκληρωμένες βιομηχανικές αλυσίδες αξίας. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν μηδενικά απόβλητα και ό, τι μπορεί να ανακυκλωθεί ανακυκλώνεται. Η Ταϊβάν είναι περισσότερο από πρόθυμη να μοιραστεί την τεχνολογία και την εμπειρία της με τη διεθνή κοινότητα.

  Με την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο πλανήτης μας θα παραμείνει τόσο μοναδικά όμορφος και κατοικήσιμος όσο ήταν για εκατομμύρια χρόνια. Όλες οι χώρες και τα κόμματα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Έχοντας επωφεληθεί εξαιρετικά από την εκβιομηχάνιση, η Ταϊβάν έχει πλέον δεσμευτεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διάσωση του πλανήτη και των πολύτιμων οικοσυστημάτων του. Η Ταϊβάν είναι έτοιμη και διατεθειμένη να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία της στην περιβαλλοντική διαχείριση, στα συστήματα πρόληψης και προειδοποίησης καταστροφών, στην τεχνολογία βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.

  Η κλιματική αλλαγή είναι θέμα επιβίωσης του πλανήτη μας και δεν πρέπει να περιοριστεί σε ένα πολιτικό ζήτημα. Η Ταϊβάν έχει από καιρό άδικα αγνοηθεί και απομονωθεί από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν μας έχει αποθαρρύνει. Αντιθέτως, έχουμε διπλασιάσει τις προσπάθειές μας με βάση την πίστη μας στο γνωμικό του Κομφούκιου που λέει ότι «ένας άνθρωπος της ηθικής δεν θα ζήσει ποτέ στη μοναξιά. θα προσελκύει πάντα συντρόφους». Με επαγγελματικό, ρεαλιστικό και εποικοδομητικό τρόπο, η Ταϊβάν θα επιδιώξει την ουσιαστική συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και εκδηλώσεις και θα εκπληρώσει τις ευθύνες της ως μέλος της διεθνούς κοινότητας. Αφήστε την Ταϊβάν να ενταχθεί στον κόσμο και αφήστε τον κόσμο να αγκαλιάσει την Ταϊβάν.

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad