https://picasion.com/
https://picasion.com/

17 προσλήψεις για 6 μήνες στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

17 προσλήψεις για 6 μήνες στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας


Δημοσιεύτηκαν στο ΚΗΜΔΣ, οι προσκλήσεις για την πρόσληψη 17 εξωτερικών συνεργατών στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.
Βέβαια η διοίκηση της ΟΛΗΓ, απέστειλε τις προσκλήσεις μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα της αρεσκείας τους, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία.
Για την ευρύτερη όμως ενημέρωσή σας, δημοσιεύουμε τις 17 προσκλήσεις και... που ξέρετε, ίσως σταθείτε τυχεροί (λέμε τώρα) και φάτε και εσείς ένα κομμάτι ψωμί από το λιμάνι της πόλης.

Δείτε τις θέσεις και κατεβάστε την αντίστοιχη πρόσκληση:
 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (hardware) ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Υ, ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 
 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 7.200,00€ (Επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ)πλέον ΦΠΑ. 
 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 7.200,00€ (επτά χιλιάδωνδιακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
 4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (έξιχιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
 5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µεπροϋπολογισµό 9.500,00€ (εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
 6. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ, ΤΩΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (REPORTING) ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝΜΗΝΙΑΙΩΝ, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6)ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 7.900,00€ (επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) πλέονΦΠΑ.
 7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 7.500,00€(επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΕΞΙ ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
 9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό6.000,00€ (έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.  
 10. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΤΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 5.700,00€ (πέντεχιλιάδων επτακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 
 11. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ(ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ, ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΧΥ∆ΗΝ,Κ.Τ.Λ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝΣΚΑΦΩΝ (ΡΟΛΟΣ ΕΠΟΠΤΗ) ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 7.500,00€ (επτά χιλιάδωνπεντακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
 12. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΓΙΑ ΣΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (έξι χιλιάδων ευρώ)πλέον ΦΠΑ.
 13. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΚΥΚΛΩΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 7.200,00€ (επτάχιλιάδων διακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
 14. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (έξι χιλιάδων ευρώ)πλέον ΦΠΑ.
 15. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (έξιχιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 
 16. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ PARKING P7 ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6)ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (Έξι χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 
 17. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 6.000,00€ (έξι χιλιάδων ευρώ)πλέον ΦΠΑ.  

17 προσλήψεις για 6 μήνες στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας 17 προσλήψεις για 6 μήνες στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 15, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: