Ερώτηση Γιόγιακα για τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου στο νομό Θεσπρωτίας

Ερώτηση Γιόγιακα για τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου στο νομό Θεσπρωτίας


Οι κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν σε πολλές περιπτώσεις μόνοι τους και χωρίς την οφειλόμενη συνδρομή της Πολιτείας.

Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται στο ζήτημα των εξισωτικών αποζημιώσεων που αφορούν στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση των προβλημάτων που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους. Να σημειωθεί ότι τα ποσά που οφείλονται από τα έτη 2013 – 2014 είναι σε εκκρεμότητα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, που νοικιάζουν έναν βοσκότοπο να βρίσκονται στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες καταβάλλοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσά με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Γι’ αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν το συντομότερο δημοπρασίες για εκτάσεις βουνών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μετακινούμενες κτηνοτρόφους και μ’ αυτό τον τρόπο να τους διατίθεται ένας μόνιμος βοσκότοπος για τα κοπάδια τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να αποδοθούν ως βοσκοτόπια και βουνά με δενδρώδη βλάστηση καθώς είναι μεταξύ εκείνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βόσκηση.

Σ’ ό,τι αφορά την κατανομή των βοσκοτόπων υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω του ρυθμιστικού ρόλου της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (Π.Ε.Κ.) και του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.) καθώς υπάρχουν περιοχές, όπως η Θεσπρωτία όπου η Π.Ε.Κ. και ο Σ.Ε.Κ. δεν εκπροσωπούνται. Θεωρούμε ως επικρατέστερη λύση την εκπροσώπηση ανά νομό από τους κατά τόπους κτηνοτροφικούς συλλόγους.

Η Πολιτεία οφείλει επίσης να μεριμνήσει για την αποπληρωμή των κτηνοτρόφων:

- Για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις της ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2014.

- Σ’ ό,τι αφορά τα υπόλοιπα των εξισωτικών αποζημιώσεων των ετών 2013-2014.

- Την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και Φ.Π.Α.

- Την αποπληρωμή των κτηνοτρόφων και γεωργών που επένδυσαν στη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία καθώς και στους κτηνοτρόφους που έχουν επενδύσει σε αυτόχθονες φυλές.

Είναι αναγκαίο επίσης μέσω του ΕΛΓΑ να δικαιολογούνται απώλειες ζωικού κεφαλαίου και από άλλες αιτίες καθώς οι αποζημιώσεις που αποδίδονται στους κτηνοτρόφους είναι ιδιαίτερα χαμηλές αναλογικά με τις εισφορές που καταβάλλουν. Τέλος, την ευθύνη για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου πρέπει να έχει ο κτηνίατρος εκτροφής.


Κατόπιν τω παραπάνω:

- Θα επιλύσετε άμεσα το πρόβλημα των βοσκοτόπων των μετακινούμενων κτηνοτρόφων με τους τρόπους που σας περιγράψαμε και με τους οποίους συμφωνούν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων;

- Θα προχωρήσετε στη δημοπράτηση βοσκοτόπων σε βουνά ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος;

- Θα αποδώσετε στους δικαιούχους τις εξισωτικές αποζημιώσεις, που εκκρεμούν για τα έτη 2013 – 2014;

- Θα φροντίσετε έτσι ώστε ο κτηνίατρος εκτροφής να έχει και την ευθύνη για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου;
Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας
Ερώτηση Γιόγιακα για τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου στο νομό Θεσπρωτίας Ερώτηση Γιόγιακα για τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου στο νομό Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 15, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες