Δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας

Δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην ΔΚ Ηγουμενίτσας,και συγκεκριμένα στην περιοχή που να περικλείεται από τις οδούς Τζαβέλαινας - Κύπρου – 28ης Οκτωβρίου – Εθνικής Αντιστάσεως-Τζαβέλαινας.Να είναι ισόγειο οίκημα συνολικού εμβαδού τουλάχιστον ενενήντα (90) τ.μ., με δύο (2) αίθουσες, ένα (1) βοηθητικό χώρο, τρεις (3) τουαλέτες, ( μια για το προσωπικό και δύο για τα νήπια), καθώς και ύπαρξη ικανοποιητικού αύλειου χώρου.

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται για τρία έτη (3) με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία έτη (3).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά από τις 16/06/2015, ημέρα Τρίτη έως και τις 30/06/2015, ημέρα Τρίτη. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας(Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα), υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής. Η Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τα δικαιολογητικά στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Ηγουμενίτσας(Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, στο ισόγειο), τηλ.: 2665361254 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, http://www.igoumenitsa.gr .
Δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας Δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουνίου 12, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες