Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15.00, θα διεξαχθεί η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών των αριθμ. 9/27-10-2015 και 10/13-11-2015 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
 
Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ηπείρου.
(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη)
 
Γνωμοδότηση επί του Β.1 Σταδίου της Μελέτης «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου» και της ΣΜΠΕ αυτής.
(εισηγητές: α) η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη και β) η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. )
 
Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
 
Τροποποίηση προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ιωάννου)
 
Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016.
(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού)
 
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των έργων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος 32ης επαρχιακής οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι» και «Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Αώο στο Μπουραζάνι».
(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων)
 
Έκδοση ψηφίσματος για την υποστήριξη του θεσμού της Μαθητείας και των Επαγγελματικών Σχολών του Ο.Α.Ε.Δ.
 
Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας, Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2016.
(εισήγηση: οι Δ/νσεις Διοικητικού- Οικονομικού των Π.Ε. Άρτας , Πρέβεζας και η Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου)
 
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου για διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού, για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων.
(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η. κος Σιώλος)
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Δεκεμβρίου 21, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες