ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ


Σε εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο Ιωαννίνων- Κόνιτσας στον Δήμο Μετσόβου και στην κοίτη του ποταμού Καλαμά θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ηπείρου. H ανάθεση με τον ανάδοχο του έργου υπεγράφη και υλοποιεί την απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σύμφωνα με την οποία είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη κοπής , τεμαχισμού και καύσης δέντρων πλατάνου που εντοπίζονται κατά μήκος της Ε.Ο.Ιωαννίνων - Κόνιτσας, μιας και αυτά έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, που είναι μεταδοτική. Για την απομάκρυνση των δέντρων αυτών απαιτείται ειδική διαδικασία με τη χρήση μηχανικών μέσων, που έχουν απολυμανθεί και που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Απαγορεύεται η χρήση αυτών για την κοπή υγιών δέντρων.

Με βάση τα παραπάνω οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο, με την εποπτεία δασολόγου, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και την εμπειρία, ώστε να μην υπάρξει ο κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας. Επιπλέον, επειδή τα δέντρα αυτά είναι ξερά και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από την οριογραμμή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας και Ιωαννίνων – Τρικάλων και που είναι ήδη ξερά, ενέχει μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος από ενδεχόμενη πτώση τους, αν ληφθεί υπόψη και η συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη απομάκρυνσης τους.
ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες