• Επικαιρότητα

  Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας  Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 20η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο
  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  *Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει άμεση αποδοχή της χρηματοδότησης της πόλης Ηγουμενίτσας για την ενίσχυση των δράσεών της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας 2018 από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου με το ποσό των 10.000,00ευρώ. Η άμεση αποδοχή συνίσταται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να πραγματοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα και ενέργειες έως την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας στις 16 Σεπτεμβρίου 2018.

  Θέμα 2ο
  Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του αριθ. 7/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  * Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία της ανάδειξης αναδόχου για τις εν λόγω υπηρεσίες.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad