Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών τη Δευτέρα

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών τη Δευτέρα


Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018)για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα: 
Ψήφιση ολοκληρωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ του έτους 2020 . 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

Επίσης:
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

1. Έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

2. Έγκριση πρωτόκολλου παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας και διαγραφής μη νόμιμων δαπανών. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

3. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

4. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής τους για το έτος 2020. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

5. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Δ΄τριμήνου 2019. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

6. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α΄τριμήνου 2020. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

7. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2020. 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

8. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2020. (άρθρο 32 Ν.1080/80). 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

9. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 91403/20.12.2019 απόφασης ένταξης της πράξης "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ". 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππά Σπυρίδων 

10. Επιτροπή Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων. 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ" 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

12. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες για το έτος 2020. 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων . 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

14. Παραχώρηση χρήσης μη λειτουργούντος Σχολείου στην 
<<ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ >> που βρίσκετε στο συνοικισμό Αχούρια της κοινότητας Κεραμίτσας. 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

15. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Φοινικίου. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ 

16. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ασπροκκλησίου. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλη 

17. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Σμέρτου. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλη 

18. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Κώτσικας της κοινότητας Πλαισίου για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού τηλεπικοινωνιών ( για υπηρεσία κινητής – σταθερής Τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ 

19. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ραγίου. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ 

20. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας έκτασης 12,313 στρ. στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ 

21. Συζήτηση επί της προτάσεως της Κοινότητας Φιλιατών με θέμα: <<Εμποροπανήγυρι>> 
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά – Μάλλιου Ουρανία Πανταζάκος Μιχάλη 
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών τη Δευτέρα Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών τη Δευτέρα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 13, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.