Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να συμμετάσχετε στην ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ‘άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 , της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( Φ.Ε.Κ. 55/Α/11-03-2020) της υπ΄αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών , που θα γίνει στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσάρης Πέτρος & Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2.Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄Τριμήνου 2020.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Παράταση χρηματοδότησης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών από το Ε.Π.<<΄Ηπειρος>>2014-2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

4. Αίτημα σύναψης νέας σύμβασης για παράταση της περιόδου εκκαθάρισης της υπό εκκαθάριση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

5. 3η Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για τη λειτουργία του Προγράμματος
<< Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Παππά -Μάλλιου Ουρανία & Σκόδρας Βασίλειος – Πρόεδρος ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ

6.Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας Δημοτικού κτιρίου στην Κ. Πηγαδουλίων για τη λειτουργία καταστήματος Κοινού Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

8.Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου .
Εισηγητής: Δήμαρχος

9. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

10. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 29, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.