119 εκατομμύρια στην Ήπειρο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

119 εκατομμύρια στην Ήπειρο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020, το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025», το οποίο καθορίζει, για την πρώτη προγραμματική περίοδο (2021-2025), τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τον συνολικό και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο στα πρότυπα του ΕΣΠΑ με τομεακά και περιφερειακά προγράμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει, για το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Ηπείρου ο προυπολογισμός ανέρχεται στα 119 εκατομμύρια.

Συνολικά οι πόροι του εκτιμάται ότι θα ανέλθουν, για την πενταετία 2021 – 2025, στα 10 δισ. ευρώ. Μάλιστα, από τα 10 δισ. ευρώ, τα 7 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν τα δύο πρώτα χρόνια, δηλαδή το 2021 και 2022.

Με δεδομένο ότι το ΕΠΑ που εισάγεται ως μοχλός ανάπτυξης για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο προγραμματισμός του υπουργείου σημαίνει την αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που τα τελευταία χρόνια κινείται μεταξύ 650 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ, στα 2 δισ. ευρώ.

Το πρώτο ΕΠΑ, δηλαδή για την 2021 – 2025 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Τσακίρη, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την τελική του διαμόρφωση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΕΠΑ 2021-2025, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ειδικότερα, στους παράγοντες που προσδιορίζουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΕΠΑ περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για υφιστάμενα επενδυτικά έργα, η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και οι δεσμεύσεις της χώρας για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.

Εμπροσθοβαρής εκτέλεση

Ως προς την κατανομή κατά έτος, επισημαίνεται πως, παρότι η εφαρμοσμένη πρακτική πολυετών προγραμμάτων (όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020) επιτάσσει οι πόροι να κατανέμονται ισόποσα στα έτη, με πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού, στο ΕΠΑ 2021-2025, με δεδομένη την ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης και των νέων προκλήσεων λόγω της πανδημίας, καθώς επίσης και της συνέχισης της χρηματοδότησης των υφιστάμενων έργων, επιθυμητή είναι η εμπροσθοβαρής εκτέλεση του προγράμματος, με αυξημένο προϋπολογισμό στα πρώτα δύο έτη με ποσοστό 35% και από 10% στα τρία επόμενα.

Τα τομεακά προγράμματα

Τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού, παίρνουν τα τομεακά προγράμματα, δηλαδή στα προγράμματα των υπουργείων στα οποία θα κατευθυνθεί το 68,35% των πόρων, ή 6,835 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα, έχει λαμβάνειν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς θα πιστωθεί το 26%, ήτοι 2,6 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 900 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 875 εκατ. ευρώ.

Τα περιφερειακά προγράμματα

Στο πρόγραμμα η κάθε Περιφέρεια της χώρας έχει το δικό της, με ξεχωριστό προϋπολογισμό. Για την Ήπειρο ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 119 εκατομμύρια.
119 εκατομμύρια στην Ήπειρο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 119 εκατομμύρια στην Ήπειρο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 17, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες