https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Νέες προφορικές αναθέσεις της δημαρχίας Κάτσινου πληρώνουν σήμερα οι δημότες

Νέες προφορικές αναθέσεις της δημαρχίας Κάτσινου πληρώνουν σήμερα οι δημότεςΜε ομοφωνία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας, που συνεδρίασε στις 26 Οκτωβρίου 2020, αποφασίστηκε η παραίτηση από το δικόγραφο, της με αριθμό κατάθεσης 14/2020 εφέσεως του Δήμου που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας και απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Κέρκυρας, η οποία στρέφεται κατά των Κληρονόμων του Γ.Ν. και κατά της με αριθμό 117/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας διότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου να παραιτηθεί από την ασκηθείσα Έφεση.

Τι αφορά η υπόθεση

Ο κ. Μητσιώνης Ερρίκος δικηγόρος του Δήμου Ηγουμενίτσας στην αρ. 32/2020 από 23/10/2020 γνωμοδότησή του αναφέρει: «Κοινοποιήθηκε – επιδόθηκε στον Δήμο στις 20.12.2019 η με αριθμό 117/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό : 119/2014 αγωγή του Γ. Ν. κατά του Δήμου με την οποία ζητούσε την καταβολή συνολικά οφειλόμενου ποσού 31.480 ευρώ νομιμοτόκως από 27.12.2013 άλλως από την επίδοση της αγωγής , που αφορούσε αμοιβές του από προφορικές συμβάσεις έργου που του ανέθετε ο πρώην Δήμος Συβότων για το έτος 2010 και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2011 και 2012 για εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων , μπαζών , καθαρισμό παραλιών , τη μεταφορά προσώπων , τη μεταφορά νερού , τη μεταφορά χαλικιών κλπ αντί ποσού 40 ευρώ για κάθε εργασία και αντί συνολικής αμοιβής για το έτος 2010 9.200 ευρώ , για το έτος 2011 13.840 ευρώ και για το έτος 2012 8.440 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , την οποία αμοιβή του μέχρι σήμερα παρότι ο Δήμος ενέκρινε τις εργασίες του αυτές ότι εκτελέσθηκαν εμπροθέσμως και προσηκόντως εντούτοις δεν κατέβαλε την αμοιβή του. Με την απόφαση γίνεται δεκτή η αγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό του Δήμου και υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 31.480 ευρώ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής και δικαστική δαπάνη 200 ευρώ.»

Όπως ανέφερε στην αρχική γνωμοδότησή του, προς την Οικονομική Επιτροπή, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ηγουμενίτσας: "Από την εξέταση επισταμένως του περιεχόμενου της απόφασης έχω την γνώμη ότι αυτή είναι νομικά τεκμηριωμένη βασιζόμενη σε πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν κυρίως λόγω των μαρτυρικών καταθέσεων υπέρ του ενάγοντος των μαρτύρων Νικολάου Καίσαρη πρώην Δημοτικού Συμβούλου και αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Συβότων το 2010 και Χρήστου Κάτσιου Δημοτικού Συμβούλου και αντιδημάρχου του Δήμου Ηγουμενίτσας την περίοδο 2011 – 2012 , οι οποίοι βεβαίωσαν ενόρκως ότι οι ισχυρισμοί του ενάγοντος στην αγωγή του ήσαν αληθινοί και βάσιμοι και ότι πράγματι αυτός απασχολήθηκε τα επίμαχα χρονικά διαστήματα και ότι δικαιούται τα ποσά που ζητούσε με την αγωγή του…» δεν υφίστανται πραγματικοί και κυρίως νομικοί λόγοι αντίκρουσης της απόφασης αυτής και η ασκηθείσα έφεση πιθανολογώ βάσιμα ότι δεν θα γίνει δεκτή από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο το Μονομελές Εφετείο Κέρκυρας "

Έτσι και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, έρχεται σήμερα και αποφασίζει τη παραίτηση από το δικόγραφο και καλείται να πληρώσει το ποσό των 31.480 ευρώ με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής και τη δικαστική δαπάνη ύψους 200 ευρώ.

Τα πολιτικά ερωτήματα όμως παραμένουν:
Πόσες ακόμα προφορικές συμβάσεις έχει αναθέσει η δημοτική αρχή Κάτσινου;
Πόσο ηθικές ήταν αυτές οι προφορικές συμβάσεις;
Αφού ήταν καθόλα νόμιμες (όπως κατέθεσαν ενόρκως οι κ. Καίσαρης και Κάτσιος), γιατί ταλαιπώρησαν τον άνθρωπο που έκανε τις εργασίες και δεν τον πλήρωσαν από την αρχή αλλά τον "ανάγκασαν" να προσφύγει στη δικαιοσύνη, για να πληρωθούν τελικά οι κληρονόμοι του 10 χρόνια μετά;

Φαίνεται πως η αλησμόνητη δημοτική θητεία Κάτσινου, θα ταλαιπωρεί για πολύ ακόμα την πόλη της Ηγουμενίτσας και τους δημότες της...

Νέες προφορικές αναθέσεις της δημαρχίας Κάτσινου πληρώνουν σήμερα οι δημότες Νέες προφορικές αναθέσεις της δημαρχίας Κάτσινου πληρώνουν σήμερα οι δημότες Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 04, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.