https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου ΣουλίουΣυνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη , στις 05 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σουλίου οικ.έτους 2021.
Σύνταξη έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2020.
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης νέου προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού(Α/Σ 87188) του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στην οδό Παύλου Μελά Δ.Κ. Παραμυθιάς» του Δ. Σουλίου .
Χορήγηση 2ης παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στην οδό Παύλου Μελά Δ.Κ. Παραμυθιάς» του Δ. Σουλίου.
Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 04, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.