https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο ΦιλιατώνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 28/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.έως 14:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων . 

1. Αποδοχή επιχορηγήσεων – αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία 

2. Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές Δαπάνες Σχολικών Μονάδων έτους 2020-Δ΄Κατανομή . 
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 24, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.