https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Αντιστρέφουν ακόμα και τους όρους των διαγωνισμών

Αντιστρέφουν ακόμα και τους όρους των διαγωνισμών

Συνεχίζουν να προκαλούν απορίες, τα όσα συμβαίνουν στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Τελευταίο "χτύπημα", ο διαγωνισμός για τις υποβρύχιες εργασίες στις Λιμενικές εγκαταστάσεις Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας και στους θαλάσσιους χώρους δικαιοδοσίας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Ο διαγωνισμός ήταν μειοδοτικός. Δηλαδή των διαγωνισμό θα τον κέρδιζε αυτός που θα προσέφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά για τον Οργανισμό.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ήταν δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης όπως προαναφέραμε, ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Στον διαγωνισμό τελικά συμμετείχαν τρεις εταιρίες.

Την 5η Απριλίου 2021, συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η επιτροπή αφού έλεγξε την εμπρόθεσμη υποβολή των φακέλων συμμετοχής και την πληρότητα των εγγράφων, προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών και κατέγραψε τα προσφερόμενα ποσά, ως εξής:
1. Κονάκης Σπυρίδων και Σία Ο.Ε.΄΄ΘΕΤΙΣ΄΄ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ 5.000,00 € 
2. Μαρκέτος Μ. Αλέξανδρος 16.500,00 € 
3 Δήμας Β. Κωνσταντίνος 3.000,00 €

Σε επόμενη συνεδρίαση, η Επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές και απέστειλε έγγραφο στον μειοδότη κ. Κωνσταντίνο Δήμα, προκειμένου να λάβει εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά της. Το ίδιο έπραξε και για τον μειοδότη Κονάκης Σπυρίδων και Σία Ο.Ε.΄΄ΘΕΤΙΣ΄΄ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αποφάσισε την απόρριψη των προσφορών του κ. Κωνσταντίνου Δήμα και της ΄΄ΘΕΤΙΣ΄΄ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ και την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου του κ. Αλέξανδρου Μαρκέτου, με οικονομική προσφορά το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€16.500,00) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Μειοψήφησε μόνο το μέλος της Επιτροπής Ελένη Φιλαρτζή, η οποία ανέφερε πως υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση του χαμηλού ποσού προσφοράς της ΄΄ΘΕΤΙΣ΄΄ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ.

Αντί δηλαδή η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, να επιλέξει την πιο συμφέρουσα τιμή, αποφάσισε να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε αυτόν που ζήτησε τα πιο πολλά, επιβαρύνοντας την ΟΛΗΓ και κατά επέκταση τον Ελληνικό λαό, 13.500€ όση και η διαφορά από την πιο χαμηλή, με την μεγαλύτερη προσφορά.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το 2020, ο αντίστοιχος διαγωνισμός (ο οποίος μάλιστα είχε περισσότερα αντικείμενα και εργασίες από τον φετινό), ενώ στην αρχή είχε κατοχυρωθεί προσωρινά στην Κονάκης Σπυρίδων και Σία Ο.Ε. ΄΄ΘΕΤΙΣ΄΄ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ με το ποσό των 7.280€, με διάφορα προσχήματα, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
Με αποτέλεσμα για έναν ολόκληρο χρόνο να μην έχει γίνει κανένας υποβρύχιος έλεγχος στις λιμενικές εγκαταστάσεις, με ότι κινδύνους εγκυμονεί αυτό.
To 2019 οι εργασίες κόστισαν 14.000€, 2018 κόστισαν 12.500€, το 2017 κόστισαν 12.000€ και το 2016 κόστισε 10.666€ 

Τα συμπεράσματα δικά σας...

Αντιστρέφουν ακόμα και τους όρους των διαγωνισμών Αντιστρέφουν ακόμα και τους όρους των διαγωνισμών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουνίου 28, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.