Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη  η οικονομική επιτροπή του Δήμου ΣουλίουΣυνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Έγκριση της αρ. 19/2022 μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός Οικολογικού βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α» του Δήμου Σουλίου»-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Έγκριση της αρ. 13/2022 μελέτης του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου».
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράσης:4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020».
Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της Πράξης: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράσης:4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020» .
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.
Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη  η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Φεβρουαρίου 26, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες