Η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε SOHO και OSTRIA στην σημερινή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε SOHO και OSTRIA στην σημερινή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 31.10.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Ζάγκα Νικόλαου του Φώτιου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 2ο. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 31.10.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μιχαήλ Μπέζα του Παναγιώτη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 3ο. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 31.10.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ& ΣΙΑ Ε.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ιωάννη Παππά του Βασίλειου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 4ο. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.06.2015 – 31.12.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας της ΝΤΙΝΟΣ Μ. – ΧΥΡΙΠΗ Φ. Ο.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μηνά – Βασίλειο Ντίνο του Διονύσιου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 5ο. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.07.2015 – 31.12.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας VioricaHachi του Gregori, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 6ο. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ) για τη θερινή περίοδο 2015 (01.05.2015 – 30.09.2015) στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Ανδρέα Ντρίτσου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 7ο. Ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “SOHO”, επ’ ονόματι Ευάγγελου Νικολάου του Θεόδωρου, που βρίσκεται στην παραλία Δρεπάνου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 8ο. Ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “ΟΣΤΡΙΑ”, επ’ ονόματι Κωνσταντίνου Σακαρέλη του Γεώργιου που βρίσκεται στην παραλία Δρεπάνου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε SOHO και OSTRIA στην σημερινή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε SOHO και OSTRIA στην σημερινή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 03, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες