https://picasion.com/

ΚΚΕ Ηπείρου: "Για την επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών"

ΚΚΕ Ηπείρου: "Για την επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών" 


Σε λίγες μέρες όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Ηπείρου θα κληθούν να αποφασίσουν όπως κάθε χρόνο για τα νέα δημοτικά τέλη. 

Το νέο αυτή την χρονιά είναι ότι η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Δωδώνη, δημιουργεί μια νέα κατάσταση που θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση των δημοτικών τελών. Πράγμα που επισημαίνει, με το υπ’ αρ. 133820/3.9.19 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, Δ/νση Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων με θέμα: «Επικαιροποίηση κα επανακαθορισμός ανταποδοτικών τελών στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου’’». 

H ΜΕΑ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και διαφημίστηκε σαν πρότυπο από τον κ. Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του στην Ήπειρο. Κατασκευάστηκε και λειτουργεί με την Σύμπραξη της Περιφέρειας και του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) επιχειρηματικού ομίλου «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε.». Αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος ΣΔΙΤ σαν πρότυπο για την λύση διάφορων προβλημάτων ,και θα «βοηθήσει στην ανάπτυξη». Ανάπτυξη όμως για ποιόν; 

Με βάση την συγκεκριμένη Σύμβαση ΣΔΙΤ οι 18 Δήμοι της Ηπείρου δεσμεύονται με ρήτρα ελάχιστου εγγυημένου όγκου παράδοσης σκουπιδιών. Στο υπόψη έγγραφο γίνεται γνωστό ότι το μεσοσταθμικό κόστος λειτουργίας της μονάδας για το 2019, το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη των εξυπηρετούμενων δήμων, ανέρχεται για το 2019 σε 50,20 €/ton(με το ΦΠΑ) των εισερχόμενων στη ΜΕΑ απορριμμάτων. Με βάση αυτό και την «εγγυημένη ποσότητα», που ο κάθε δήμος δεσμεύεται να παραδώσει στη ΜΕΑ, προσδιορίζεται η οφειλή του προς τον επιχειρηματικό όμιλο. Οι χρεώσεις ήδη τρέχουν από 26/03/2019 που ξεκίνησε η λειτουργία της Μ.Ε.Α. Ο πίνακας είναι σαφέστατος. Όσα δεν πληρώθηκαν από τους Δήμους ,παρακρατούνται από τους αντίστοιχους ΚΑΠ. Ακόμα πιο σαφείς είναι οι οδηγίες προς τους Δήμους. Κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλονται έγκαιρα τα ανάλογα ποσά, αλλιώς η Εταιρεία που διαχειρίζεται την Μ.Ε.Α μπορεί να απαιτήσει τόκους υπερημερίας. Για αυτό καταλήγει το έγγραφο «οφείλουν οι Δήμοι να αναπροσαρμόσουν τα ανταποδοτικά τους τέλη». Προφανώς ζητά να τα αυξήσουν για να καλυφθεί το «κόστος λειτουργίας» της εταιρείας. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του υπόψη Πίνακα προκύπτουν και τα παρακάτω: 

1. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, με την οποία πρέπει να τροφοδοτούν τη μονάδα οι δήμοι ανέρχεται σε 97.000 τον/έτος. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 82% των απορριμμάτων, που πήγαιναν στους ΧΥΤΑ (118.000 τον) πριν τη λειτουργία της μονάδας. Με δεδομένο το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης, κάτω του 10%, μέσω των ήδη προδιαχωρισμένων στην πηγή ρευμάτων, απομένει ένα μόλις 18% να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού αυτού. Που σημαίνει ότι η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή αποτελεί τρίτης προτεραιότητας επιλογή. 

2. Η ποσότητα των αποβλήτων με την οποία χρεώνονται οι δήμοι είναι η ίδια με αυτήν της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας (ΕΕΠ). Που σημαίνει ότι πολλοί δήμοι (θεωρητικά όλοι, αφού όλοι χρεώνονται με την ΕΕΠ που τους αντιστοιχεί) πληρώνουν για ποσότητες σκουπιδιών που δεν στέλνουν στη ΜΕΑ. 

3. Οι δήμοι μπορεί να πληρώνουν 50,20 € για κάθε τόνο που χρεώνονται να στείλουν στη ΜΕΑ (ανεξάρτητα αν το στέλνουν ή όχι) επιβαρύνονται όμως και με δύο επιπλέον κόστη: 

· Με το κόστος επιστροφής στον οικείο ΧΥΤΑ των υπολειμμάτων της ΜΕΑ που τους αντιστοιχεί (το 35% των σκουπιδιών που στέλνουν), που εκτιμάται σε 20 €/τον, δηλαδή σε 7 € ανά τόνο σκουπιδιών που στέλνουν, και 

· Με το επιπλέον, σε σχέση με τον οικείο ΧΥΤΑ, κόστος μεταφοράς (καύσιμα κλπ) και επιστροφής των απορριμματοφόρων προς και από τη ΜΕΑ. 

Εντέλει, η άμεση επιβάρυνση των δήμων από τη λειτουργία της ΜΕΑ θα πρέπει να εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 70 €/τον. 

Φυσικά υπάρχει και η έμμεση επιβάρυνση, καθόλου αμελητέα, που έχει να κάνει με την καθυστέρηση της αποκομιδής από τους δήμους εξαιτίας της πολύωρης απουσίας των απορ/φόρων κατά την μετάβαση προς και επιστροφή από τη ΜΕΑ. 

Αυτά τα κόστη καλεί η Περιφέρεια να καλύψουν οι Δήμοι, με την «αναπροσαρμογή» των ανταποδοτικών τελών. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας που πωλούν το γάλα τους σε τιμή κάτω του κόστους παραγωγής, ενώ οι γαλακτοβιομηχανίες αυξάνουν τα κέρδη τους. 

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης και την «κομπίνα» που γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου οι δήμοι πληρώνουν με βάση το κόστος λειτουργίας της ΜΕΑ. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται και το αυξημένο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΜΕΑ όμως την ενέργεια που παράγει από τα απορρίμματα, την πωλεί σε υψηλή τιμή λόγω ΑΠΕ και τα έσοδα πάνε αποκλειστικά στον όμιλο - ιδιοκτήτη της. Είναι δε γνωστό ότι και αυτό γίνεται σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών μέσω των χρεώσεων για ΑΠΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το δε ανακυκλώσιμο υλικό που μένει, η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων το ξαναπωλεί πανάκριβα πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη της. 

Άρα το κόστος παραγωγής αφορά μόνο στην εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Σε κάθε περίπτωση αυτό επιτυγχάνεται με την οικονομική και όχι μόνον επιβάρυνση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 

Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική της αστικής τάξης το ΚΚΕ προβάλλει ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλη με προμετωπίδα ποιος θα διαχειριστεί τα απορρίμματα, με ποιον τρόπο, για το όφελος ποιανού! 

- ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή, ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις παραχώρησης. 

- ΟΧΙ στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως το χαράτσι ταφής και το "πληρώνω όσο πετάω". Το κόστος των προγραμμάτων, εξοπλισμού και έργων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, να προέρχονται από κεντρικούς δημόσιους πόρους, από μια μεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου. 

- Παλεύουμε για την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζόμενων, σε δημόσιους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 

Το πλαίσιο πάλης που προβάλλει το ΚΚΕ περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: 

α. Καθορισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Τέτοιες είναι: Η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού καθώς και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση. Το μέρος των αποβλήτων που δεν υπόκειται σε επεξεργασία καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ). 

β. Καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά) των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του κάθε δήμου με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και με τις απαραίτητες υποδομές για τη χωριστή συλλογή των προδιαλεγμένων με διαλογή στην πηγή απορριμμάτων. Να εξετάζεται κάθε φορά, με συνδυασμένα κριτήρια, η αναγκαιότητα της κατασκευής Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Να κατασκευαστούν οι ΣΜΑ που έχουν ήδη σχεδιασθεί εδώ και χρόνια, με κρατική χρηματοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία τους. 

γ. Ειδική μέριμνα στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) για την ουσιαστική αποκατάσταση όλων και όχι την απλή επιχωμάτωση, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων που θα τηρείται και χρηματοδότηση από κεντρικούς δημόσιους πόρους. 

δ. Καθορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας σε κάθε Περιφέρεια ανά είδος εγκατάστασης, με γνωστά από πριν κριτήρια αποκλεισμού των υποψήφιων χώρων. Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης ανά είδος εγκατάστασης για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων χώρων με σαφή και δεσμευτικό οδηγό της βαθμολόγησης που αντιστοιχεί στο κάθε κριτήριο. Οι αντισταθμιστικές παροχές υπέρ των οικισμών ή δήμων από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης, να είναι προσανατολισμένες σε κρατικές παρεμβάσεις (ι) πρόσθετης προστασίας της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος καθώς και (ιι) μέτρων χωροταξικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους. 

ε. Η υλοποίηση των έργων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων να γίνεται από τον κρατικό φορέα για τα δημόσια έργα. Να συγκροτηθεί, επίσης, ενιαίος δημόσιος φορέας, που θα αναλάβει τη λειτουργία τους με έσοδα που θα προέρχονται από κρατικούς πόρους. 

στ. Σημαντική μέριμνα πρέπει να δίνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών λόγω της ποσότητάς τους και της διαπιστωμένης ασυδοσίας των παραγωγών τους. Το κεφάλαιο να καλύπτει το σύνολο του κόστους για τις μελέτες, την υλοποίηση και τη λειτουργία, σύμφωνα με τα παραπάνω, των σχετικών έργων. 

ζ. Αντιμετώπιση του ιδιαίτερου προβλήματος των μικρότερων νησιών με θέσπιση κανόνων και παροχή κατάλληλου, ειδικού εξοπλισμού για τη θαλάσσια μεταφορά προδιαχωρισμένων στην πηγή ξηρών υλικών, αλλά και σύμμεικτων αποβλήτων για νησιά με πολύ μικρό πληθυσμό. 

η. Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο. 

Με αυτές τις θέσεις απευθυνόμαστε στο λαό της περιοχής μας και τους καλούμε να αγωνισθούν ενάντια στο νέο χαράτσωμα που έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερα (ΕΝΦΥΑ, 24% ΦΠΑ..) αλλά και σχεδιαζόμενα όπως η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Και από το λαϊκό χαράτσωμα πρέπει να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την αναγκαιότητα του αγώνα για μια οικονομία και κοινωνία που θα έχει στόχο και σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων και όχι την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.
ΚΚΕ Ηπείρου: "Για την επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών" ΚΚΕ Ηπείρου: "Για την επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών" Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 06, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: