https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Συνεδριάζει την Πέμπτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου ΣουλίουΣυνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 05 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για την εγκριθείσα θέση μόνιμου προσωπικού , στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 στον Δήμο Σουλίου.
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου. Τμήμα Β : Ημιφορτηγό –Ημικάμπτινο (Α/Σ 96918)».
Χορήγηση 1ης παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκε) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου».
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
Συνεδριάζει την Πέμπτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Πέμπτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 03, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.