• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου  Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 8.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
  2. Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας : «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2018» .
  3. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Αγίας Κυριακής.
  4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Σουλίου για το έτος 2018.
  5. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση επισκευή Δημοτικού φωτισμού».
  6. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Aποκαταστάσεις βλαβών –συντήρηση δικτύου ύδρευσης».
  7. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες σιδηρουργικές».
  8. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία (Δ.Κ Παραμυθιάς».
  9. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης , άρδευσης Δήμου Σουλίου».
  10. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
  11. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού».
  12. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων».
  13. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεματικής διαχείρισης για το στόλο του Δήμου».
  14. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών».
  15. Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
  16. Αποδοχή δωρεάς δύο (2) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών.
  17. Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας κατά την εκδίκαση της αριθ. 180/2017 αγωγής.
  18. Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας κατά την εκδίκαση της αριθ. 141/2017 αγωγής.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad