Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας – Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και Ο.Λ.ΗΓ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Επανασύσταση ή μη Δημοτικής Αστυνομίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Νέος κανονισμός καθαριότητας και ανακύκλωσης Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική Απόφαση)
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Κανονισμός χώρων πρασίνου Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική Απόφαση)
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Τροποποίηση κανονισμού χρήσης πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική Απόφαση)
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε. 1” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου και τεχνικών στη θέση ΣΟΛΟ της Τ.Κ. Καστρίου” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση αρδευτικού έργου κάτω ρού Καλαμά περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Λήψη απόφασης επί του αιτήματος κ. Τσομπόλη Νικόλαου, κατοίκου Πλαταριάς, Δήμου Ηγουμενίτσας, για εκποίηση οικοπέδου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση των πρακτικών για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηγουμενίτσας και του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» μετά την επαναδιαπραγμάτευση.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Θωμά ΚΑΡΒΟΥΝΗ του Χρήστου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό, σε οικόπεδό του εντός σχεδίου Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας που ρυμοτομείται.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Ηλία Ι. Σάρρα» στην Τ.Κ. Καστρίου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Αποδοχή παραιτήσεων μελών από την επιτροπή αδελφοποιήσεων και αναπλήρωσή τους.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας και ψήφιση πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.2), με τίτλο “Fishing Waste Management in Adrionic Area” (Ακρωνύμιο: FIWAMA), ως επικεφαλής εταίρος (LP).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1), με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter - Connect), ως επικεφαλής εταίρος (LP).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.2), με τίτλο “Development and pilot testing of a sustainable tourism management model for urban environments, towards a low-carbon, climate resilient ADRION area” (Ακρωνύμιο: URANUS), ως εταίρος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.1), με τίτλο “EU TRAVEL”, ως εταίρος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1), με τίτλο “Innovation Systems in Yachting Sector – INNOVACHTING”, ως εταίρος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1), με τίτλο “Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm” (Ακρωνύμιο: PoWER), ως εταίρος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.1), με τίτλο “Linking Sustainable Adrion routes in Natural and Cultural heritage” (Ακρωνύμιο: AdrionLinks), ως εταίρος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 (Call: H2020-SCC-2016-2017, SMART AND SUSTAINABLE CITIES), με τίτλο “Highly re-naturing methods for citiES in SusTaInAble development ” (Ακρωνύμιο: HESTIA), ως εταίρος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 18, 2016 Rating: 5
Από το Blogger.