Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα: 
1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Φιλιατών . -Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Παππά & Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος

Επίσης, καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 15η του μηνός Ιανουαρίου   του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 μ.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Φιλιατών για τη "Διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας – διάθεση τεχνικού προσωπικού"
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
2.Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία “Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.” και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α΄.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κα Παππά Ουρανία
3.Έγκριση για τροποποίηση και προσθήκη του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ
4.Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ
5.Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΕΠΑΛ Φιλιατών και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.
Εισηγητής:  Αντιδήμαχος κα Παππά Ουρανία
6.Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.
Εισηγητής:  Αντιδήμαχος κα Παππά Ουρανία
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 14, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.